woensdag 21 maart 2018
Website voor Humanistiek
Menu

Voorpagina
Abonnement
E-edities
Archief
Colofon
H-University Press
Links
Feedback

RedactieBlog

Nieuwsbrief
SWP Uitgeverij

Externe links openen in een nieuw venster.

Tijdschrift voor Humanistiek
nr. 36, december 2008

Thema: Onderwijs, levensbeschouwing en ethiek in Nederland en VlaanderenTen geleide Harry Kunneman
Inleiding. Actuele thema's in het onderwijs Gily Coene, Caroline Suransky, Jan Verplaetse en Wiel Veugelers

Deel 1: Levensbeschouwing
Neutraal en toch divers. Een te moeilijke evenwichtsoefening voor het onderwijs in Vlaanderen? Bengt Verbeeck
Docenten levensbeschouwing en onderwijs Wiel Veugelers
Hebben ongelovigen dan toch een levensbeschouwing? Het levensbeschouwelijke vak niet-confessionele zedenleer in Vlaanderen Eddy Borms
Een humanistisch perspectief op levensbeschouwelijke lesmethoden Gundalyn Hemmink, Christine van der Mars en Marco Otten

Deel 2: Ethische reflecties op diversiteit
Creationisme in het secundair onderwijs Werner de Saeger
Gevraagd: Morele moed van docenten Cees Klaassen
Als men zich op school niet thuis voelt. Thuisonderwijs in Vlaanderen en Nederland ethisch getoetst Jan Verplaetse
Th eo Th ijssen als narratief pedagoog. Over de mythe van het 'Nieuwe Leren' Bart J. Koet
De pluriforme school en leren. Pedagogische overwegingen Marieke Kroneman, Bas Levering, Wilna Meijer, Wouter Pols, Caroline Suransky, Wiel Veugelers en Lennart Vriens

Deel 3: Geluiden uit de onderwijspraktijk
Een kijkje in de keuken van het vak levenskunde Alexandra Bronsveld
De thuistaal van allochtone leerlingen als hefb oom voor gelijke onderwijskansen Luc Heyerick
Wanneer wordt een geintje een rotstreek? Interactief theater over digitaal pesten voor leerlingen, ouders en docenten Lotte Huijing
'Mevrouw, is het voor een toets?' Competentiegericht opleiden op het Regionaal Opleiding Centrum: van gehoorzaamheid naar verantwoordelijkheid Anne-Marie van Rooijen

Artikelen
Promoting Pluralism. An international collaboration of academics and development practitioners Caroline Suransky & Henk Manschot
Verschillende gedaantes van het vrijzinnig humanisme Patrick Loobuyck

Recensie
Floris van den Berg over Moraal zonder God? Pleidooi voor moreel fi ctionalisme van Patrick Loobuyk.

Dit extra dikke nummer van het Tijdschrift voor Humanistiek - 144 blz., 19 euro (excl. verzendkosten) - kan worden besteld bij de uitgever: Uitgeverij SWP, Postbus 257, 1000 AG Amsterdam, tel. 020-3307200, e-mail swp@mailswp.com.

Klik op deze link voor een abonnement.


Ten geleide

Het zesendertigste nummer van het Tijdschrift voor Humanistiek heeft een bijzonder karakter. Het komt voort uit een samenwerkingsproject met het Vlaamse humanistisch geïnspireerde tijdschrift Ethiek en Maatschappij. Het doel van deze samenwerking is het bevorderen van de inhoudelijke uitwisseling en dialoog tussen de humanistische beweging in Vlaanderen en in Nederland. Met het oog daarop brengen beide redacties dit jaar en komend jaar een gezamenlijk 'jaarschrift’ uit rond een actueel thema waarover humanistische denkers, onderzoekers en praktijkmensen hun licht laten schijnen.
Het eerste gemeenschappelijke jaarschrift is gewijd aan het thema ‘Onderwijs, levensbeschouwing en ethiek’. Het is samengesteld door een themaredactie bestaande uit Gily Coene en Jan Verplaetse namens Ethiek en Maatschappij en Caroline Suransky en Wiel Veugelers namens het Tijdschrift voor Humanistiek.
De redactie van het Tijdschrift voor Humanistiek hoopt dat de lezers van beide tijdschriften evenzeer geboeid zullen worden door de overeenkomsten als door de verschillen die oprijzen uit de bijdragen van de Vlaamse en de Nederlandse auteurs rond dit actuele thema.

Naast het – extra grote – themagedeelte, zijn in dit nummer ook twee artikelen opgenomen over het belang van actief pluralisme. Het eerste artikel, geschreven door Caroline Suransky en Henk Manschot, biedt zicht op een belangrijk onderdeel van het brede kennisprogramma dat door Hivos in gang is gezet, namelijk het internationale onderzoeksprogramma Promoting Pluralism, gecoordineerd vanuit het door Hivos ondersteunde Kosmopolis instituut van de Universiteit voor Humanistiek. Het tweede artikel, van de hand van Patrick Loobuyck, biedt zicht op theorie en praktijk van actief pluralisme binnen het vrijzinnig humanisme in Vlaanderen. Pluralisme kortom op globaal, regionaal en lokaal niveau als centraal begrip van een eigentijds, activerend en bezielend humanisme.Copyright © 2018 SWP Uitgeverij BV Amsterdam